Velg en side

Første halvår 2019 var jeg ansvarlig for organisering og gjennomføring av Microsoft Azure AZ-103 kurs for ansatte i Visolit.no som ønsket sertifiseringen Microsoft Certified Azure Administrator.

Etter gjennomført kurs har vi per 3. oktober 2019 15 personer som har avlagt og bestått eksamen – og dermed er sertifisert Microsoft Certified Azure Administrator.

Disse sertifiseringene er et stort kompetanseløft for Visolit.no og et viktig skritt på veien for Visolit som organisasjon mot Microsoft Certified Azure Expert MSP.